חוות דעת פסיכיאטרית משפטית מקיפה

חוות דעת פסיכיאטרית משפטית מהווה מסמך משפטי - רפואי שבו פסיכיאטר מומחה מתחייב (כמו בעדות בבית משפט) לגבי נכונות הפרטים הרשומים במסמך מבחינת בדיקה פסיכיאטרית, אבחנה,מסקנות והמלצות.

על מנת להגיע לחוות דעת מהימנה, אמינה ומקיפה ד"ר חיים שם דוד משתמש בשיטה יחודית עם הליך הערכה מודרג ע"י צוות רב מקצועי. בנוסף לפסיכיאטר מומחה, משתתפים בהליך אנשי מקצוע נוספים לפי הצורך:נוירופסיכולוג, עובדת סוציאלית (לשם הערכה תפקודית), אחות מוסמכת (הערכת תפקוד בסיסי), פסיכולוג קליני ויועץ משפטי.

 הליכים בהם יש צורך בחוות דעת פסיכיאטרית משפטית:

ההליכים שלשמם נזקקים לחוות דעתו של פסיכיאטר מומחה יכולים להיות בעניינים אזרחיים כגון פיצויים על רקע נכות נפשית או סבל רגשי או נפשי, הערכת יכולתו של אדם לצורך מינוי אפוטרופוס,צוואה או יכולתו לנהוג. חוות דעת פסיכיאטרית יכולה להיערך לצורך הערכת נכות משלימה לנכות פיזית - הצד הנפשי של הפגיעה הגופנית.

חוות דעת פסיכיאטריות רבות נכתבות גם לצורך הדיון בדבר אחריותו הפלילית של אדם בשאלת שפיות נפשית או חוסר שפיות.

לאחר תהליך האיבחון המקיף מתקיימת ישיבת צוות שבה משתתפים המומחים השותפים בהערכה לקראת עריכת חוות דעת זו. במהלך הישבה מסוכמים הממצאים ולאחר מכן ד"ר חיים שם דוד עורך את חוות הדעת תוך התייחסות כוללנית.לאחר השלמת עריכת חוות הדעת המסמך מוכן להגשה לבית המשפט.

רק חוות דעת פסיכיאטרית מקיפה, מהימנה, ערוכה בצורה מקצועית מבטיחה התייחסות רצינית אליה כחוות דעת אמינה בבית משפט ותשיג את מטרתה.

ד"ר שם דוד והמומחים שעמם עובד, שמים למטרה לעבוד תוך שיתוף פעולה עם המתרפא, מבקש חוות הדעת או נציגו וכל זאת במקצועיות ויושרה ללא פשרות.

 
חוות דעת פסיכיאטרית אזרחית - חוות דעת פסיכיאטרית - רפואית נערכת בהתאם לרשות שמולה מתדיינים ונדרשת להליכים רבים משפטיים ומנהליים בדיונים לפיצוי כספי והערכת יכולות שונות. חוות דעת פסיכיאטרית יסודית וכוללנית הכרחית על מנת לממש את זכויותיך.